kontakt     in english    

Sveriges scen för ny dramatik

Dramatic Laboratory Network

Dramatic Laboratory Network

Dramatic Laboratory Network är ett europeiskt nätverk av teatrar som utvecklar nyskriven dramatik.

Vi vill öka intresset för och medvetenheten om vad som skrivs runtom i Europa och samtidigt ge unga dramatiker möjligheten att sätta upp sina verk internationellt.

Vi underlättar kommunikation, översättningar och utbyte av dramatik. Vi initierar administrerar samarbetsprojekt mellan medlemmar.

Vi påskyndar cirkulationen av ny dramatik för att vitalisera Europas teaterscen och samtidigt skapa utrymme för unga dramatiker i Europa.

Läs mer på www.dl-network.org.

Kontakt
Martin Odh martin.odh@dl-network.org
Camilla van der Meer Söderberg camilla.soderberg@dl-network.org