Dramalabbet

Besöksadress:
c/o Färgkontoret
Lövholmsgränd 12
117 43 Stockholm

Org.nr 802405-9456
PG 671874-6

Fakturadress och kontakt:

E-post: info@dramalabbet.com

Vikarierande konstnärliga ledare ht2017-vt2018:
Ella Rudfeldt: Ella@dramalabbet.com
Ellen Lindhagen: Ellen@dramalabbet.com

Dramaturgiatet:
Oda Fiskum: Oda@dramalabbet.com

 

Det går inte att kommentera artikeln