KRISFESTIVAL 11/4 kl 18:00 – 12/4 kl 18:00 KÄNNER DU KRISEN? / VAD ÄR DIN RELATION TILL FASCISM? / VAD TAR DU FÖR GIVET? / HAR DU LÅN?

 

KRISFESTIVAL under 24 timmar
På Dramalabbet, den 11/4 kl 18:00 – 12/4 kl 18:00 KÄNNER DU KRISEN? / VAD ÄR DIN RELATION TILL FASCISM? / VAD TAR DU FÖR GIVET? / HAR DU LÅN?
Bilden av Klara Källström, Thobias Fäldt och 1:2:3(Scroll down for English version)”Den europeiska välfärdsmodellen, förklarade man för oss, hade blivit för dyr. Nu skulle den bort. Och platsen där man började blev Grekland.”
ur boken ”Skulden – Eurokrisen sedd från Aten”Vi arrangerar en 24 timmars grekisk-svensk festival för samtal om krisen vi befinner oss i idag.
Med bl.a. festivalpremiär av den grekiska filmen “Fascism Inc” av Aris Chatzistefanou (festivalgäst!) och Katerine Kitidi (regissörerna bakom ”Debtocracy” och ”Catastroika”), panelsamtal om fascismens framväxt och om den ekonomiska krisen i Europa och dess konsekvenser modererade av Kajsa Ekis Ekman med bl.a. Ali Esbati, Lovisa Broström och Aris Chatzistefanou, urpremiär av performance “The Actress; The Oracle; The Tragedy” av Iris Smeds, en inbjudan att bli en del av ”No Club”; främjad av Ivana Králíková/Viktorija Siaulyte, ”Europe, Greece, Athens, Acropolis” av Klara Källström/Thobias Fäldt/1:2:3, “Michael Was Just the Beginning ” av Jesper Nordahl, verk av Elias Tsakmakis, Dimitris Kordalis, stans bästa dj:s, öppen scen för de som vill tala, gratis mat och bar till självkostnadspris vill vi skapa ett intensivt rum för diskussioner.Fler gäster och exakta tider TBA!Inträde: 20 kr och uppåt (dvs det du har råd med)
Var: Dramalabbet, Östgötagatan 2, Stockholm

OBS! Ta med kontanter.
Paneldiskussionerna kommer att hållas på engelska och filmerna har engelska undertexter.

Festivalen pågår hela natten och nästa dag – ingen paus! Vi stänger inte!
Skicka gärna inbjudan vidare till folk du känner!

Arrangörer:
LAST PROJECT: Elisabeth Marjanovic´ Cronvall, Marta Dauliute
Kajsa Ekis Ekman, Iris Smeds.

__________________________________________________________________________

Save the date!

24 hours CRISIS FESTIVAL
at Dramalabbet, 11/4 6pm – 12/4 6pm

DO YOU FEEL CRISIS ? / WHAT’S YOUR RELATION TO FASCISM ? / WHAT DO YOU TAKE FOR GRANTED ? / DO YOU HAVE A LOAN ?

“They told us that the European welfare model had become too expensive. Now the time had come to discard it entirely. And the place where it all began, was Greece.”
>From the book “Skulden – eurokrisen sedd från Aten”

Welcome to a 24 hour NON STOP Festival to discuss the crisis which is still raging on.
Including Grand Première of the Greek film “Fascism Inc” by Aris Chatzistefanou (live at the festival) and Katerine Kitidi (the makers of “Debtocracy” and “Catastroika”), hardcore panel discussion about the theory of fascism and the economic crisis in Europe moderated by Kajsa Ekis Ekman , speaking among others Ali Esbati, Lovisa Broström and Aris Chatzistefanou, world premiere of performance “The Actress; The Oracle; The Tragedy ” by Iris Smeds, an invitation to become part of No Club; facilitated by Ivana Kralikova/Viktorija Siaulyte, ”Europe, Greece, Athens, Acropolis ” by Klara Källstrom/ Thobias Fäldt/ 1:2:3,
“Michael Was Just the Beginning ” by Jesper Nordahl, works by artists Elias Tsakmakis, Dimitris Kordalis, the best DJs in town, an open stage for those who want to hold a 5 minute crisis speech, free food and bar at crisis prices!

More guests and exact times to be announced!

24 HOURS NON STOP – WE WILL NOT SLEEP – YOU COME AND GO AS YOU LIKE!

Entrance fee: 20 kr and up (depends of how deep the crisis has affected you and how unemployed you are).

Where: Dramalabbet, Östgötagatan 2, Stockholm.
NOTE! Bring cash for entrance and the bar.
Panel discussions will be held in English and the films have English subtitles.
Please send invitation to people you know!Organizers:
LAST PROJECT: Elisabeth Marjanovic ‘ Cronvall, Marta Dauliute
Kajsa Ekis Ekman, Iris Smeds.
Copyright © 2014  Last Project, All rights reserved.

Comments are closed.