kontakt     in english    

Sveriges scen för ny dramatik

OM DRAMALABBET

OM DRAMALABBET

Dramalabbet startades 1998 med målet att sätta den nya dramatiken i centrum och ge utrymme till samtida perspektiv och berättelser. Ett av de första projekten var en stor manustävling där de vinnande dramatikerna fick sina pjäser spelade på Festival för ny dramatik på Kulturhuset. Sedan starten har Dramalabbet haft ca 70 urpremiärer på nyskrivna verk och är den enda scen i Sverige som enbart har ur- och Sverigepremiärer på nyskriven dramatik. Dramalabbet har en normkritisk och feministisk profil. Synen på nyskriven dramatik har utvecklats och omfattar även textutveckling i devisingprocess.

VÅR VERKSAMHET OMFATTAR

Produktioner
1-2 produktioner årligen på nya manus eller texter utvecklade i process.

Dramaturgiatet
Vi har ett öppet dramaturgiat och läser allt som skickas till oss. Vi diskuterar inskickade texter och håller ögonen öppna efter nya, spännande dramatiska röster. Av de manus som skickas in väljs ett antal ut till Färskpressat. Utöver readings har Dramaturgiatet också möjlighet att ge feedback på ett antal texter. Detta sker antingen i form av skriftlig återkoppling eller utformas som ett möte och samtal med författaren.

Färskpressat
Vår readingserie där texter läses av skådespelare inför publik med efterföljande samtal. Färskpressat är en möjlighet att låta texten möta reflektioner från skådespelare och publik och är framför allt till som stöd för författaren i sin skrivprocess.

Festival för nyskriven dramatik 
En festival som erbjuder fler kortpjäser. En hyllning till omedelbara samtidskommenterande texter, nya dramatiker, och experimentella former för gestaltning. Vi låter minst 3 dramatiker skriva ett kortare manus på ett aktuellt tema.

Monologakuten
Monologakuten är ett sätt att bearbeta, kommentera och analysera aktuella händelser och låta teatern bli den samhällsdebattör den kan vara. Ett flertal dramatiker får en vecka på sig att skriva utifrån en dagsaktuell rubrik. Regissörer och skådespelare tolkar sedan i blixtfart inför det publika framträdandet.

Dramalabbet satellit
Satelliten, delar av Dramalabbets organisation, arbetar med textutveckling och scenisk gestaltning i samarbete med kulturaktörer och skrivande personer etablerade i ytterstaden. Detta för att främja mångfalden av röster, berättelser och perspektiv i den nyskrivna dramatiken och på scener i Stockholm. Arbetet leder fram till publika framträdanden. Samarbetsparter hittills, Kista bibliotek, Ungdomshuset Reactor och Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd.

Dramalabbet får årligt anslag av Stockholms stad och Stockholms läns landsting.

ORGANISATIONEN

Konstnärlig arbetsgrupp och styrelse
Ella Rudfeldt, EvaMaria Oria, André Hasselgren, Maria Lindeberg, Emma Behrendz

Dramaturgiatet
Ellen Lindhagen, Emma Behrendz, Sofie Smith, Sara Arrhusius, Maja Melsted, Emy Stahl, Katarina Sandberg, Josefin Wulff och Amar Jašarević

KONTAKT

ALLA DRAMALABBETS PRODUKTIONER